Het ontwikkelen van je innerlijk kompas.

07/08/2017 09:00 to 11/08/2017 17:00

't Sjetootje / Château Boirs
Boirs, België

Het ontdekken en heropladen van de innerlijke voelkwaliteiten staat centraal.  Een 5-daagse training met een absolute meerwaarde voor je totale leven.

Deze intense training is helemaal afgestemd op het opnieuw doorleven van je innerlijke scholingsweg van kindertijd over pubertijd naar jong volwassene. We starten met de volledige terugkeer naar de kindertijd (niveau 1) en het hernieuwen van jouw originele kinderkwaliteiten met aanvullend natuurlijk het helen van alle aspecten van het ‘gekwetste kind’.

Daarna wordt de pubertijd overgedaan (niveau 2) met ook daar de heling van de beginnende (puber)pijnlijn en het herontdekken van je eerste zelfontdekking op individueel en relationeel vlak.

Vervolgens wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de volwassenheid op individueel, relationeel en maatschappelijk vlak terug in de juiste energie opgeladen om op deze manier de achtergebleven gevoelsontwikkeling een nieuwe frisse impuls te geven en krachtig voor de dag te komen met je ware innerlijke power van een bruikbare voelwereld.

Later, in een nieuwe aanvullende workshop, kan de nieuwe bewuste mens (niveau 4) zijn intrede doen als inspirator waar het denken en voelen evenwichtig als aanvullende tegenstelling kunnen gebruikt worden.

De voorgeprogrammeerde opbouw is prachtig klaargelegd in onze originele blauwdruk waar de volledige inhoud van ons voelen wacht op de nodige impulsen uit de opvoeding. Dan pas kan de grootse voorraad van ons innerlijk weten wakker worden en als basis gebruikt worden om onze intuïtie te voeden.

Voor de meeste mensen is dit prachtig instrument echter zeer beperkt bruikbaar omdat de opvoeding thuis en op school niet de nodige methodieken aanreikt om dit uitgebreid kompas voor het leven te openen.

Deze workshops gaan in een vloeiende beweging van innerlijk ervaren een diepgaande heroplading en inhaalbeweging realiseren volgens de natuurlijke route van de innerlijke scholingsweg.

Naast heling van het ‘grote gemis van het gekwetste kind’ wordt het grote gamma van de ‘Yinne poorten’ ingezet voor de mooie ontdekkingstocht van voelend groeien en ontwikkelen om zo een nog onbekende wereld van echtheid en puurheid binnen te gaan.

Alle mogelijke ‘tools’ worden gebruikt in een vloeiende opbouw en worden daarna geplaatst in een groot opvoedkundig model. Zo worden deze workshops een doordringende persoonlijk ontwikkelingsweg of een blijvende inspiratie voor mensen in het onderwijs, opvoeders, therapeuten of  ouders en wijze grootouders.

Ook een absolute waardevolle aanvulling en meerwaarde voor al de unieke opleidingen die de Ignoramus Academie nu al jaren aanbiedt in een prachtige opbouwende formule om je intuïtieve gevoelsontwikkeling een krachtige heroplading te geven.

Dag 1: HET INNERLIJK KINDARCHETYPE

Aan bod komen:  

Het yinne levensplan - Voel de kleur, schep de vorm, ervaar de klank, beweeg het ritme - Ontdek je kind archetype - Mijn droomsymbolen - Mythologische verhalen en ware vertelsels als heroplading van innerlijke metaforen - Yinne pijn en heling - De mantel der liefde - Maanopladingen - Mijn innerlijke beeldensfeer ontwikkelen

.

Uit onze lessenreeksen over de “ware vrouwelijke energie” is gebleken hoe belangrijk het is om de intuïtieve innerlijke informatie te ontwikkelen. Het moet echter duidelijk zijn dat de meeste mensen een eerder yange theoretische uiteenzetting wel weten te waarderen en de nieuwe ‘kennis’ ook aangrijpen om eindelijk zekerheid te krijgen over het bestaan van hun eigen innerlijke sferen. Maar kennis is dood en onbevredigend als ze niet kan groeien naar een diep innerlijk ‘weten’ door de aanvulling met een praktisch ervaringsgericht aanvoelingsvermogen. Met deze intense workshop kan je de kans grijpen om je innerlijke wereld te verkennen en omzichtig te openen om eindelijk over de drempel te stappen naar de onmetelijke rijkdom van je wereld aan de binnenkant. Aanvoelen, ‘laten gaan’, toestaan, toelaten en overgave zijn de sleutelwoorden die de poorten openen naar het harmonische en echte voelen.

Daarna wordt deze vrouwelijke zekerheid grondig verankerd en voor altijd met de grootste toewijding gekoesterd.

Leer dit prachtig instrument te gebruiken als innerlijk kompas om de innerlijk aangestuurde keuzes gestalte te geven in je dagdagelijkse leven. Niet als wereldvreemde zwever maar als krachtige, persoon die het innerlijk ’weten’ nooit meer miskent of naast zich neerlegt.

Deze yinne 5-daagse sluit aan bij het reeds lang ondergesneeuwde verlangen dat iedereen diep in zichzelf als waardevol wolkje heeft bewaard tot de dag dat eindelijk het innerlijk kind weer zijn speelse positieve naïviteit mag tonen in een regenboog van schoonheid, echtheid en pure vreugde.

Naast korte theoretische duidingen werken we vooral met oefeningen die de yinne poorten openen en dan kan je leren voelen tegen 1000 per uur.

Dag 2 - De puberale dualiteit 

Anima en Animus

 

Thema’s: 

Dualiteit en polariteit – zelfontdekking en emotionele onbewogenheid - Ontdek je mannelijke en vrouwelijke archetypes - De tweelingziel in jezelf - Een evolutionaire relatie opstelling - Expressie van innerlijke polariteit - De mantel der partnerliefde - Leven volgens de maankalender - Een astrale relatiereis

Na niveau 1 kunnen we de reacties samenvatten onder de noemer: ‘nog nooit heb ik zo diep en intens kunnen voelen dat mijn innerlijke wereld echt bestaat en gebruikt kan worden’. In deze lijn willen we verder gaan om de groei van de innerlijke gevoelswereld nu verder te differentiëren en dieper af te dalen naar de nog onbekende ‘onderwereld’ van de vrouwelijke energie. Niet door ‘openbreken’ en ‘binnendringen’ maar een verfijnd en subtiel verkennen van de inhoud van de gevulde leegte die je alleen kan ervaren als je het geluid van de stilte bezit van je laat nemen.                                                                                                                 

Ook de yinne wereld heeft zijn eigen structuur en wetmatigheden die je altijd moet respecteren bij de innerlijke groeiprocessen. Het ontwikkelen van de innerlijke symbolische beeldensfeer is een van de belangrijkste manieren om de informatie van de binnenkant te ‘vertalen’ tot een bruikbaar instrument. In deze workshop concentreren we ons op het verder ontwikkelen van het totaalgevoel van het ‘kindarchetype’ dat we laten doorgroeien tot de fase van innerlijke puberteit waar het mannelijke (animus) en het vrouwelijke (anima) in een aanvullende tegenstelling mekaar ontmoeten in een samenspel van de innerlijke tegenpolen.

Het opladen van deze nieuwe gevoelservaringen heeft een bijzondere uitwerking op het vredig omgaan met het ‘naar binnen gaan’ en ‘naar buiten treden’ van de pure vrouwelijke energie en heeft natuurlijk zijn directe uitwerking op het harmonisch functioneren met een tegenpool aan de buitenkant.

Dag 3 - Vowassenheid in de innerlijke wereld

Thema’s: 

De mantel van het schaduwrijk - De koningin maakt haar opwachting - De weg van Innana, Er was eens… de ware vrouw met een nieuwe rol en plaats - Thuiskomen waar woorden ophouden en het verstand verschrompelt om plaats te maken voor de kommerloze totaalervaring - De poorten van de yin zijn geopend en toegankelijk - De inwijdingsweg van de yin

Niveau 3 van je innerlijk kompas is letterlijk en figuurlijk de absoluut volwassen vorm in de evolutie van de binnenwereld. De toewijding aan het grote innerlijk avontuur wordt steeds maar intenser maar de angst voor de grote verantwoordelijkheid om nu op je eigen benen te moeten staan neemt  evenredig toe. Want de innerlijke wereld kent geen planning, geen uittekenen van een lineair stappenplan, geen voorgeschreven normen – waarden – regels, geen structuur en ordening volgens een bepaalde vooropgestelde normering, geen toetsing met de buitenwereld…allemaal krachtige mannelijke elementen die nu onze maatschappelijke ordening bepalen. Integendeel volwassen vrouwelijke yinne energie is onvoorspelbaar maar niet wispelturig, ongrijpbaar maar zo vatbaar, niet rationeel verklarend maar zo duidelijk in zijn eenvoud, niet eenzaam maar All-één, niet gemaakt maar zo onschuldig vanzelfsprekend, geen zweverige versluiering en wegdromen in vergetelheid maar heldere en bewuste aanwezigheid, geen doelgerichtheid met een doel buiten jezelf maar het volgen van de Weg die innerlijk voorbestemd is, geen uiterlijke onechte verschijningsvorm maar een innerlijke ware zekerheid…Yinne volwassenheid is krachtig met de nodige ‘innerlijke gestrengheid’ niet als verzet of verontwaardigd reactiegedrag maar als duidelijke gevoelservaring die de beslissingen vanuit een diep intuïtief aanvoelen kan aansturen.
Leven in ‘verwondering en aandacht’ elke dag en alleen met het ‘nu’ moment als concentratiepunt. Leven volgens de natuurlijke wetten die zich cyclisch bewegen en zich tonen in ritmische periodiciteit waar je in kan meestromen op het tempo van de eigen afstemming.

Dag 4 - Integratie van alle informatie

Thema’s: 

De klank van je leven – de schaduwkoningin maakt zich klaar om naar buiten te treden – de passie van het leven – van slachtoffer naar creator – mijn persoonlijke realiteit wordt de ware werkelijkheid – doorschakeling en  zieleontmoeting.

De positieve en negatieve informatie samenbrengen en de samenhangen en verbanden leren zien. De rode draden doorheen je jonge leven observeren, ze bekijken als spiegels, signalen, impulsen en boodschappen voor je komende groeiproces. De betekenis, de functie en de reden achterhalen waarom het in je leven is gekomen vanuit causaal voelen. De pijnen en het gemis van het verleden als objectieve observator vanuit onbewogenheid bekijken en bruikbaar maken voor de toekomst.
Een grote ontdekkingstocht naar de onbekende blauwdruk om “wie zou ik kunnen worden” te zien verschijnen.

Het verfijnd openen van de subtiele vermogens van je innerlijke wereld met de noodzakelijke verfijning van de holografische inhoud van het innerlijk weten. Telkens weer de vertaling van de beelden van de buitenwereld en de dromen opzoeken en uitdrukken in de poorten van de yin: kleur, klank, vorm, humor, beweging en dans, natuur, stilte, de weg van de Hagadessa, de weg van de sjamaan, de weg van het ware woordgebruik, het spel, de theaterkunsten en het rollenspel, symboliek en metafoor, verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen, meditatie, en visualisatie, de verbinding met Hemel en Aarde. 

Dag 5 - Transformatie

Thema’s: 

De staf der ware wijsheid achter de deur - Ik schep mijn toekomst dankzij de informatie van het verleden – de innerlijke glimlach van vrijheid en tevredenheid – evenwicht en balans om tot éénheid te komen – het ontwaken van mijn innerlijke gids -  het ritueel van de positieve bevestiging – intuïtie als leidraad van mijn handelen - het actieplan naar IK.

Centraal in de transformatie staat de omzetting in je dagdagelijkse leven. Hiervoor is grote yang noodzakelijk die zich toont door het juiste gebruik van de wil en de zelfdiscipline.
Ook een nooit aflatende overtuiging moet de motor worden om de dingen neer te zetten.

De mannelijke slagkracht, daadkracht, gedrevenheid, doelgerichtheid, power en het juiste streven worden hier maximaal ingezet om te bereiken wat nu aan de orde is.

Daarnaast staat gelijkwaardig de pas ontdekte en heropgelade yin die de innerlijke drijfveer wordt om de juistheid van de actie permanent te toetsen op zijn gevoelswaarde, schoonheid, echtheid, puurheid, verfijning en subtiliteit. Want alleen als het juist voelt dan komt de krachtige toewijding en de innerlijke gestrengheid op gang die de keuze voor het voelen consequent doorvoert.

Deze interactie tussen yinne  en yange energie brengt tenslotte overgave waar de oude persoonlijkheid zich moeiteloos in lijn zet met het zieleplan en de ware bestemming.

Om een vierde kolom toe te voegen, verklein de grootte van deze drie kolommen met het juiste icoon van elk blok. Dupliceer vervolgens één van de kolommen om een ​​nieuwe te maken als een kopie.

Praktische info:

5 DAAGSE INTENSIEVE TRAINING (HET ONTWIKKELEN VAN JE INNERLIJK KOMPAS)

Cursus aanbieder: Ignoramus Academie   

(cursus code: 17-18/19A)
 

DOCENTEN: Egidius Musiek en team

DATA:  Van maandag 7/8 (9u) tot en met vrijdag 11/8 (17u)

KOSTEN:  € 450,00 pp. voor programma + € 175,00 voor maaltijden (ontbijt/lunch/diner)

OVERNACHTEN : gratis  mogelijk mits tijdige inschrijving. (2 of 4 persoonskamer)

BED & BADLINNEN: optioneel € 9 per set.

KMO-portefeuille:  Op aanvraag (maaltijden : max. €125,00 via KMO portefeuille).
 

INSCHRIJVINGEN:
Vóór maandag 1 augustus 2017 via de inschrijfknop op de Ignoramus website

www.ignoramus.org      inschrijving  
 

Alle deelnemers ontvangen nog een uitgebreide mail met informatie over deze vijfdaagse. 

Aanvullende informatie: via organisator Ignoramus Academie 
 

Waar: 't Sjetootje / Château Boirs

't Sjetootje / Château Boirs
Rue d'Once 42
    4690 Boirs
    België
+31 (0)6 21 90 20 24
info@sjetootje.nl

Wanneer: 

07/08/2017 09:00
11/08/2017 17:00

Organisator

Ignoramus Academie
00 32 (0)479 55 29 60
info@ignoramus.org